Indeklima

Det er vigtigt, at luften i huset jævnligt skiftes ud med frisk luft. Hvis huset ikke udluftes jævnligt, kommer indeluften til at føles tung og indelukket. Dårlig indeluft kan bl.a. give hovedpine, træthed, hoste og irriterede øjne.

Hvis luften bliver for fugtig, stiger risikoen for, at der opstår vækst af skimmelsvampe. Er indeluften for fugtig gennem længere tid, kan der også komme fugt- og rådskader på husets materialer og i konstruktioner.

I nye huse er det lovkrav at der bliver lavet mekanisk udluftning, da de nye huse er velisoleret og tætte.

Vi arbejder med følgende produkter:

http://www.nilan.dk/da-dk/forside/loesninger/boligloesninger/ventilation

http://products.danfoss.dk/productrange/list/heatingsolutions/ventilation-og-varmegenvinding/air-units/